Kişisel Gelişim

Kişisel rehberlik, öğrencinin kendini tanıması, anlaması, güçlü ve zayıf yönleriyle kendini kabul etmesi ve geliştirmesi; kendine güvenen, kişiler arası ilişkilerde becerili; kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bir birey olarak yetişmesine yönelik hizmetleri kapsar. Öğrencilerimize bu alanda;
 
  • Özgüven geliştirme.
  • Özsaygı geliştirme.
  • İlgi ve yeteneklerini fark etme.
  • İletişim becerilerini geliştirme.
  • Kaygıyla baş etme becerilerini geliştirme.
  • Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirme.
  • Amaç belirleme, plan yapma ve uygulama becerileri kazandırmak için yardımcı oluyoruz.